Stresshantering

Minska sjukfrånvaron

Clarus kan öka ditt företags kunskap om orsakerna till stress och hjälpa er att göra de nödvändiga förändringarna.

Clarus erbjuder såväl kortare seminarier som genomgripande förändringsprogram för hela organisationen där teoretiska och praktiska kunskaper i att känna igen stressignaler hos sig själv och andra används.

Närmare hälften av sjukfrånvaron i Sverige bedöms vara arbetsrelaterad i form av långtidssjukskrivning. Stress är en vanlig bakomliggande orsak och förutom att orsaka mycket lidande för individen belastar långsjukskrivningarna samhället med enorma kostnader. Som chef behöver du kanske mer kunskap och konkreta verktyg för att kunna upptäcka och hantera när dina medarbetare eller du själv behöver hjälp. Syftet med Clarus program är ökad kunskap och medvetenhet om stress, utbrändhet och de bakomliggande orsakerna.

851857-team-of-professional-business-people-enjoying-during-a-business-meeting

I programmet ingår:

  • Beskrivning av stress ur olika perspektiv – fysiskt, känslomässigt, intellektuellt och själsligt
  • Mina stressignaler
  • Individ – grupp – organisation? Är det mig det är fel på?
  • Känslan av sammanhang och meningsfullhet
  • Hitta balansen mellan arbete och fritid
  • Handlingsprogram