Stärkt ledarskap

En deltagare i Clarus ledarutbildning säger så här om kursen och resultatet.

“Efter att ha genomgått en ledarskapsutbildning med Clarus har jag som ledare lärt mig mycket om mig själv. Utbildningen baseras på en upplevelsebaserad pedagogik, där jag som ledare får ta med mig mina verkliga case utifrån min vardag.

Det kan handla om att jag som ny ledare inte hittat min roll i organisationen, att jag känner mig ”svag” som ledare.

Hos Clarus fick jag hjälp att stärka min självkänsla i mitt ledarskap – våga se mina ”svaga” sidor” och arbeta med dem. Att också förstärka mina ”starka sidor” – våga ge efter för mina demoner. Att ta ut svängarna. Jag lärde mig också att försöka blicka in i medarbetarens tänk.”

Kunder Clarus arbetat med inom ovanstående:

  • Skandia
  • MSD
  • Forum för Levande Historia
  • Södersjukhuset
  • Filipstads kommun
  • Försäkringskassan
  • Henkel
  • Energimyndigheten
  • Com Hem