Referens samtalsterapi

“Genom att vara klient hos Clarus har min självinsikt ökat markant. Jag har hittat vilka mina egna behov är. Denna insikt har gjort att jag fått en mycket stark självkänsla som gjort att jag själv och ingen annan styr mitt liv
längre.”

/Anonym klient