Ledarskapsutbildning

Att leda andra mot gemensamma mål, inspirera och motivera
är en av många utmaningar för dagens ledare.

För att lyckas behöver du förstå andra och för att förstå andra måste du förstå dig själv. En fråga du kan ställa dig själv är? Hur påverkar jag andra och hur påverkar de mig?

Clarus arbetar med personligt ledarskap där din egen medvetenhet ökas och därmed ökas din förmåga att bli tydlig som ledare.
Utbildningarna

Utbildningarna bygger på upplevelsebaserad pedagogik och deltagarnas egna erfarenheter. Clarus arbetar med en personlig och insiktsfull ledarskapsutbildning som stärker växandet hos chefer, ledningsgrupper och andra beslutsfattare i dynamiska organisationer.

1295787-portrait-of-a-smiling-friendly-casual-guy

Exempel på kursinnehåll:

  • Ledarskap med känsla och förnuft
  • Vem är jag som ledare?
  • Delpersonligheter – identifikationer, roller och attityder som
  • vi använder oss av i det dagliga livet
  • Viljan och personligt ansvar
  • Förändringsprocesser
  • Konflikthantering
  • Samtalsmetodik och att utveckla vår förmåga att tydligt
  • kommunicera, genomföra och utveckla svåra samtal
  • Vision och motivation