Pedagogik och metod

Clarus företagspedagogik bygger på en upplevelse- baserad inlärning. Detta innebär i korthet att företaget arbetar med en process som innehåller såväl egen upplevelse, personlig reflektion, analys, teori och tillämpning. Grunden för programmen är psykosyntesen som är en praktisk psykologi som fokuserar på det friska i varje människa och ser människans inneboende potential och möjligheter. Den ser möjligheter i alla svårigheter och menar att i varje upplevt problem finns fröet till personlig utveckling och utbildning.

Många av oss är omedvetna om våra inneboende möjligheter och förmågor, och här kommer viljan in som ett viktigt instrument – att väcka viljan, komma till insikt och finna mening är ett av nyckelorden i psykosyntesen.

Professor Roberto Assagioli, psykosyntesens grundare, inspirerades av tänkare och vetenskapsmän från olika kulturer och skapade därmed psykosyntesen som till stor del bygger på en mängd övningar och tekniker. Idag används den över hela världen vid individuell handledning, personalutveckling, utbildning och ledarträning.