Om Clarus AB

Britt-Louise Greijmar, Clarus grundare, har tidigare varit verksam som chef inom olika organisationer med ansvar för många anställda under 20 års tid.
Efter studier i psykologi, pedagogik, arbetsrätt och med utbildning till diplomerad organisationskonsult och diplomerad/-auktoriserad samtalsterapeut, föddes tanken att bryta nya vägar inom organisationer och företag. Som ledare och chef att hitta en egen väg att prestera och att se gamla mönster och beteenden som ibland inte tillförde organisationen något gott.

Genom ytterligare kunskap inom psykologin vid Europeiska Psykosyntesuniversitetet har en fördjupad kunskap i professor Roberto Assagiolis helhetssyn på människan bidragit till en ökad förståelse av helhetsbegreppet kropp, själ, känslor och intellekt. Allt hör samman, där psykosyntesen fokuserar på det friska i människan och utgår från att var och en av oss bär på outnyttjad potential. Det var här idén föddes till att följa sin egen intuition och känsla, men också att kunna vägleda andra. Att våga stanna upp i dagens ibland hektiska och stressade vardag och se vad jag som person behöver, mina behov och önskningar. Att känna tillit till mig själv och min egen utvecklingsprocess och duga som ledare. Våga ha modet att stanna kvar när det blåser starka vindar. Allt i samklang med viljan att bjuda på sig själv med omtanke, skratt och tårar. Clarus hade därmed sett dagens ljus.