Karriärscoaching

Står du still i din utveckling och undrar hur du ska ta dig vidare i nästa steg? Eller du kanske är mellan två jobb? Precis tillbaka från föräldraledighet?

Karriärcoachning syftar till att ta nästa steg i din utveckling och karriären och hur du tar dig dit. Med karriärcoachning ökar din självkännedom om dina styrkor och förbättringsområden. Syftet att få fram en inspirerande och realistisk handlingsplan för att kunna ta nästa steg.

Clarus erfarenhet av individuell coaching under 30 års tid innebär en stor styrka i personbedömning, både på individuell och på chefsnivå, vilket medför många kontakter i vårt närverk.

2470417-man-handshacke

Från idag till målet

Utgångspunkten för karriärcoachning är en noggrann nulägesanalys – vart befinner du dig idag? Vart vill du komma – mål.

Tillsammans utforskar vi din bakgrund, nuläge, drivkrafter, kompetens och din personlighet. Utifrån detta formulerar vi tillsammans en handlingsplan som ska föra dig till målet.

Coachens roll under coachprocessen är att stötta i att nå målet genom att arbeta med olika aktiviteter såsom professionellt cv och professionellt personligt brev, riktad till arbetsgivaren, intervjuteknik och en kort presentation av dig själv på 20 sekunder. Coachen kommer att ge dig feedback och dela upp målet i hanterbara delmål.

Möten

Vi träffas 5 gånger. Ett vanligt upplägg är på ca 2 timmar. Mellan träffarna kommer du att få hemuppgifter som du mailar till coachen, allt för att spara så mycket tid som möjligt. Behöver du fler eller färre tillfällen anpassar vi oss efter just dina specifika behov.

Varje träff är på 2 timme kostar 3 000 kr inklusive moms för privatpersoner.
Företag betalar 4 500 kr exklusive moms för 2 timmar.