Individsamtal

Genom livskriser och motgångar finns möjligheter till egen utveckling och personligt växande. Människans vilja till mening och förmåga att läka sig själv har alltid varit fascinerade. Clarus stöttar individer i att fokusera på det som, för var och en, är viktigt i livet och ger redskap till att utvecklas och leva efter det.
businesswoman-pressing-a-button