Förebyggande stresshantering

En arbetsgrupp som genomfört en utbildning i Förebyggande Stress har följande att säga om kursen och resultatet:

“Efter att genomfört en utbildning i ”Förebyggande Stress” på arbetsplatsen har vi lärt oss vad som betecknas som positiv respektive negativ stress. Att som deltagare få en inblick i vad som driver igång en ledare/medarbetare till att ”bränna ljuset i bägge ändar”. Vad behöver personen för att känna att den gör ett bra arbete och vara nöjd med det den åstadkommit?

Utbildningen tar också upp gamla beteendemönster som att vara den ”duktiga pojken respektive flickan” för att tillgodose andra människors behov. Vi har jobbat mycket med våra personliga behov, vad behöver jag själv för att vara nöjd?”

Kunder Clarus arbetat med inom ovanstående

 • Försäkringskassan
 • Troxhammar Golfklubb
 • Skandia
 • Riksrevisionsverket
 • Akzo-Nobel
 • Electrolux
 • Första AP- fonden
 • Nacka kommun
 • Telia Sonera
 • SL Stockholms lokaltrafik
 • Stockholms Stad
 • Pfizer
 • Kanal 5
 • Philips
 • Springtime
 • SEB
 • Industrifonden