Coaching

Efter att ha genomfört en coachingutbildning tillsammans med Clarus fick en nöjd deltagare förklara vad som varit bra med utbildningen.

“Efter denna utbildning känner jag mig trygg i min roll som ledare. Vad jag lärde mig var att se viljan och potentialen hos personen jag coachade/stöttade. Försöka se bakom hörnet, vad är det som gömmer sig hos den personen, som den inte vågar visa? Att jag som coach inte talar om vad personen ifråga ska göra – utan hitta sina vägar och att jag i min roll som coach försöker vägleda personen ifråga.

Vad som skilde sig från andra utbildningar tillsammans med Clarus var att jag själv som kursdeltagare fick känna på och praktisera olika modeller. Allt för att jag som ledare ska vara så trygg som möjligt i mitt fortsatta ledarskap i att stötta och coacha personalen. Detta var för mig en ny erfarenhet att arbeta processinriktat – att jag hittar mina vägar att våga prova och bli trygg i mig själv.”

Kunder Clarus arbetat med inom ovanstående:

  • Nacka kommun
  • Troxhammar Golfklubb
  • SIKA – Statens Institut för Kommunikationsanalys
  • Skandia
  • Gallerix
  • SKR Sveriges Kvinnors Riksförbund
  • Swedbank
  • Skandia
  • NCC