Coaching:

Hitta potentialen!

Clarus hjälper er att stötta medarbetare och ledare för att ta fram de potentialer och resurser som finns inom varje individ.

En coach är en samtalspartner som via personliga och förtroliga samtal med medarbetarna och ledarna stöttar dem i deras uppdrag och utnyttjar deras potentialer och resurser till gagn för både den enskilde och organisationen som helhet.

Clarus bryter med konsultbranschens traditionella mått att utveckla individer och organisationer. Istället för komplexa managementmodeller och välmenande råd som kommer utifrån, arbetar Clarus med att hitta potentialen som finns inom varje individ och organisation.

Grundfilosofi

Grundfilosofin i coaching är att varje individ besitter de resurser, som de har användning för och är experten i sitt eget liv. Clarus uppgift som coach är att öppna upp för att själv hitta sanningen och därmed hitta lösningarna och få nya perspektiv på problemen. Coaching handlar inte om hur och varför man blivit den man är idag, utan ger verktyg till att hitta sin roll i organisationen som man önskar och användermindre tid på historiens problem.


1764974-coaching-background-concept


Resultat
Individuell och teambaserad coaching i organisationer resulterar i:

  • Gör medarbetarna bättre
  • Skapar engagemang och effektivitet
  • Utvecklar och drar till sig kvalificerad personal
  • Motverkar stress och ohälsa
  • Resulterar i en bättre arbetsmiljö