Kategori: Referenser

Hantering av konflikter

Efter att ha genomfört en utbildning i konfliktlösning tillsammans med Clarus kände sig deltagaren tryggare och bättre som ledare.

“Efter att ha genomgått en konflikthanteringsutbildning hos Clarus har jag lärt mig som ledare vad fokus bör ligga på vid en konflikt. Vem jag är som person, mina rädslor för att möta konflikter – hur jag agerar i olika konflikter.

Jag fick också lära mig olika typer av konflikter och att bemöta en arbetsgrupp utifrån var och en i gruppens behov. Att lära mig själv och gruppen ”sortera” upp konflikten. Vad hör hemma här på arbetsplatsen och vad har jag/vi tagit med oss från tidigare ouppklarade konflikter? Gamla beteendemönster som behöver rätas ut?”
Kunder Clarus arbetat med inom ovanstående
SKR Sveriges Kvinnor Jour Riksförbund
Trygghetsrådet