Kategori: Privatpersoner

Individsamtal

Genom livskriser och motgångar finns möjligheter till egen utveckling och personligt växande. Människans vilja till mening och förmåga att läka sig själv har alltid varit fascinerade. Clarus stöttar individer i att fokusera på det som, för var och en, är viktigt i livet och ger redskap till att utvecklas och leva efter det.
businesswoman-pressing-a-button