Kategori: Företag

Organisationsutveckling

Sätt människan i centrum!

En organisation som sätter människan i centrum kännetecknas av ett klart uttalat syfte med verksamheten, en vilja att tillvarata och inkludera alla människors unika kvaliteter och ett ledarskap som bygger på tillit istället för makt och rädsla.
Förändring är en del av livet och förändringsprocesser tar tid. I dagens organisationer talas det ständigt om behovet av förnyelse. Organisationsscheman ritas om och människor flyttas runt. Medarbetarna kan tycka att allt går för fort, upplever förvirring och en trötthet. Många kan uppleva att ”nu är gränsen nådd”. En gång var det populärt att säga att det var ”samhällets fel”. Nu är det ”tiden” eller ”utvecklingens fel”.

 

1630455

 

Människorna och organisationen

Verklig förändring kräver att vi blickar in i oss själva och ändrar de bakomliggande attityderna. Tydlig kommunikation och en dialog som handlar om själva meningen med arbetet, där syftet med förändringen lätt tappas bort. I en organisation är det människorna som ger organisationen dess mening och mål.

Clarus arbetar med psykosyntesens förhållningssätt och konkreta verktyg om syfte och mening. Arbetet börjar med individen, arbetar vidare med gruppen och hela organisationen.