Kategori: Företag

Rekrytering

Clarus bidrar med stöd i er rekryteringsprocess – allt för att stärka er position på arbetsmarknaden. Rekryteringsprocessen anpassas helt efter era behov.

Det specifika med vår rekryteringsmetod är att den är väl anpassad och uppdelad i flera väl avgränsande steg.
Vår process är på så vis flexibel och anpassas efter era specifika behov och ger stöd där ni behöver. Ni väljer själva vilka delar av vår rekryteringsprocess som passar er bäst.

Viktigt för oss att lära känna vilken företagskultur ni har, hur ser det ut i er organisation? Allt för att hitta en kandidat som passar era värderingar och ert synsätt på bästa sätt.

Process:

STEG 1 – kravprofil på den utannonserade tjänsten.

Vad har den potentiella kandidaten för kunskap?
Vad har levererats/producerats på tidigare arbetsplatser?
Vilka egenskaper krävs för arbetet?
Motivation för arbetet?

STEG 2 – kandidatsökning

STEG 3 – selektion av kandidater

STEG 4 – presentation

STEG 5 – referenstagning

STEG 6 – slutfas

STEG 7 - uppföljning